+98 21 888 10 406
تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای بهار شیراز، پلاک ۱۹۳

این سه پایه بسیار مناسب برای فضای کویری و سواحل آبی می باشد، چون علاوه بر ضد آب بودن این ویژگی که شن ماسه در داخل آن باقی نماند را دارا می باشد، همچنین این سه پایه قابلیت تبدیل شده به تک پایه را دارا می باشد

  • شناسنامه کالا

  • 1293
  • سه پایه ضد آب آلومینیومی سی رویی Sirui W-1004 Waterproof Aluminum
  • سی روی | SIRUI
  • در حال تولید