+98 21 888 10 406
تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای بهار شیراز، پلاک ۱۹۳

برای این سه پایه جداگانه باید هد تهیه کرد

  • شناسنامه کالا

  • 1287
  • سه پایه الومینیومی سی رویی Sirui T-1004X Aluminum
  • سی روی | SIRUI
  • در حال تولید