+98 21 888 10 406
تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای بهار شیراز، پلاک ۱۹۳
  • شناسنامه کالا

  • 1276
  • هد فیلمبرداری سی رویی Sirui VA-5 Ultra-Compact Video Head
  • سی روی | SIRUI
  • در حال تولید