+98 21 888 10 406
پیامک 09905995180
تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای بهار شیراز، پلاک ۱۹۳

جنس این بال هد از آلیاژ آلومینیوم می باشد این محصول دارای تراز و  ضامن آسان باز شو می باشد