+98 21 888 10 406
تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای بهار شیراز، پلاک ۱۹۳
  • شناسنامه کالا

  • 1246
  • سه پایه آلومینیومی سی رویی Sirui ET-2004 Aluminum Tripod with E-20 Ball Head
  • سی روی | SIRUI
  • در حال تولید