خوش آمدید کاربر میهمان | سبد خرید | ورود به سیستم | ثبت نام

تفاوت های بین محصولات اصلی نیکون و انواع بدلی آن - باتری ها 2

باتری های و وسایل جانبی بدلی

 

با توجه به تولید غیر استاندارد باتری ، باتری پک و بعضی از وسایل جانبی نیکون و پخش آن در بازار جهانی ، کمپانی نیکون لازم دید در این رابطه توضیحات و شفاف سازی در حد امکان را ارائه دهد . این وسایل علاوه بر غیر استاندارد بودن و عدم رعایت اصول ایمنی ممکن است علاوه بر وسیله شما ، در بدترین حالت به شخص خودتان نیز آسیب رساند . نیکون صریحاً و قویاً توصیه میکند از وسایل اصلی نیکون استفاده نماید . کمپانی نیکون هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمات ناشی از استفاده ملحقات بدلی و غیر استاندارد به وسایل یا به مصرف کننده را تقبل نمی کندو وسایل صدمه دیده شامل ضمانت نیکون نخواهند بود .

لیست ضمیمه با عکس و توضیحات ، تفاوت بین باتری ها ، باتری پک ها و سایر ملحقات اصلی و بدلی را تشریح کرده و امیدوار است که این مقاله کمکی باشد در راه تهیه و استفاده از کالای اصلی نیکون .

 


باتری شارژی Rechargeable Li-ion Battery EN-EL3e

محصول اصلی استاندارد نیکون

Genuine Nikon Product

محصول غیر استاندارد شبیه سازی شده

Counterfeit Nikon Product

 

Image

 

Image

طراحی و فونت روی جعبه باتری های استاندارد و غیر استاندارد متقاوت اند

The font and front layout of the Counterfeit package differs from the genuine one.

 

Image

 

Image

تفاوت بین جعبه باتریهای غیر استاندارد با جعبه باتریهای اصلی در زیر شرح داده شده:

·         اندازه فونت  و رنگ  توضیحات روی جعبه باتری غیر استاندارد  "EN-EL3e"روشن تر از نمونه اصلی آن است.

·         در جعبه های غیر استاندارد لبه درب بالای جعبه به سمت جلوی جعبه خم میشود.

·         در پشت جعبه های غیر استاندارد طراحی لوگوی کمپانی و شرح مشخصات باتری در فضای فشرده تری از نمونه اصلی قراردارند وبعلاوه هیچ علامتی در سمت راست بارکد وجود ندارد.

·         در طرف های جانبی جعبه غیراستاندارد طراحی لوگوی کمپانی و مدل باتری متمایل به سمت چپ است. در عین حال  طراحی اطلاعات  پائین صفحه نیز درست نیست.

 

Following are the differences between the genuine and counterfeit battery packaging:

 • Font size and color of the "EN-EL3e" description is brighter on the counterfeit packaging.
 • The box ledge for the cover on top is positioned in front on the counterfeit packaging.
 • On the back of the counterfeit packaging, the layout of the company logo and battery description has tighter spacing. And there are no markings on the right end of the barcode area.
 • On the sides of the counterfeit packaging, the layout of the company logo and battery model leans towards the left side. The layout on the bottom also indicates incorrect information.

سه نوع باتری غیر استاندارد

Threetypes of Counterfeit batteries:

 

Image

 

Image

 • فونت لوگوی نیکون متفاوت است
 • جمله "MADE IN CHINA"روی باتری غیر استاندارد قید شده.
 • اطلاعات مربوط به حفظ محیط زیست recyclingدر هر دو طرف باتری متفاوت است.
 • ابعاد برچسب هولوگرام  فرق داشته و فاقد 4 بریدگی نسخه اصلی می باشد.
 • The font of the Nikon logo is different
 • "MADE IN CHINA" is stated on the Counterfeit battery
 • Information regarding recycling is different on both batteries
 • Dimensions of holographic seal is different; Counterfeit seal does not have the 4 notches.

 

Image

 

Image

 • فونت لوگوی نیکون فرق دارد
 • اطلاعات مربوط به حفظ محیط زیست recyclingدر هر دو طرف باتری متفاوت است.
 • ابعاد برچسب هولوگرام  فرق داشته و فاقد 4 بریدگی مدل اصلی می باشد.
 • The font of the Nikon logo is different
 • Information regarding recycling is different on both batteries
 • Dimensions of holographic seal is different; Counterfeit seal does not have the 4 notches.

 

Image

 

Image

·         طراحی و فونت روی جعبه باتری های استاندارد و غیر استاندارد متقاوت اند

 • Layout on the bottom side of the counterfeit EN-EL3e battery has lesser details imprinted.

توجه: بعضی از باتریهای اصلی  EN-EL3eنیز نوشته احتیاط به زبان چینی را در پشت (سمت ترمینال باتری) دارند.

Note:Some Nikon original EN-EL3e batteries have cautions in Chinese on the back (terminal side).

Image

 Rechargeable Ni-MH Battery EN-EL5

محصول اصلی استاندارد نیکون

Genuine Nikon Product

محصول غیر استاندارد شبیه سازی شده

Counterfeit Nikon Product

 

Image

 

Image

جعبه  باتریهای غیر استاندارد سبک تر و از نظر رنگ روشن تر از مدل اصلی هستند.

The Counterfeit packaging for the EN-EL5 battery is lighter and brighter in color.

 

Image

 

Image

جمله "Nikon" and "1100mAh"روی باتری چاپ شده

"Nikon" and "1100mAh" is printed on the battery.

در باتری غیر استاندارد بجای لوگوی   "Nikon"چاپ شده و از   "1100mAh"خبری نیست

Counterfeit battery has “EN-EL5” printed instead of “Nikon”, and “1100mAh” is missing.

 توجه: بعضی از باتریهای EN-EL5  به شکل زیر هستند

Note:Some Nikon original EN-EL5 batteries appear as shown below.

Image

جمله  "MADE IN JAPAN"بعنوان کشور سازنده درج شده است

"MADE IN JAPAN" noted as the country of manufacture.

Image

جمله  "MADE IN CHINA"  بعنوان کشور سازنده درج شده

"MADE IN CHINA" noted as the country of manufacture.

 

Image

جمله  "MADE IN CHINA"بعنوان کشور سازنده و هشدار به زبان چینی چاپ شده

"MADE IN CHINA" noted as the country of manufacture, and cautions are also printed in Chinese.

  باتری شارژی Rechargeable Li-ion Battery EN-EL8

محصول اصلی استاندارد نیکون

Genuine Nikon Product

محصول غیر استاندارد شبیه سازی شده

Counterfeit Nikon Product

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

لوگوی نیکون و رنگ آن متفاوت است و همچنین قرار گیری علائم استاندارد

Nikon logo and packaging colors differ. Positioning of standards marks differ too.

 

Image

 

Image

شکل هولوگرام متفاوت است

Shape of the holographic seal differs

 توجه: بعضی از باتری های  EN-EL8   اصلی نیکون به شکل زیر هستند

Note:Some Nikon original EN-EL8 batteries appear as shown below.

Image

جمله  "MADE IN CHINA"  بعنوان کشور سازنده درج شده است

"MADE IN CHINA" noted as the country of manufacture.

 

Image

جمله  "MADE IN JAPAN"بعنوان کشور سازنده و توضیحات هشدار احتیاط نیز به زبان چینی درج شده

"MADE IN JAPAN" noted as the country of manufacture, and cautions are also printed in Chinese.

 

Image

جمله  "MADE IN CHINA"  بعنوان کشور سازنده و توضیحات هشدار احتیاط نیز به زبان چینی درج شده

"MADE IN CHINA" noted as the country of manufacture, and cautions are also printed in Chinese.

  باتری شارژی Rechargeable Li-ion Battery EN-EL9

محصول اصلی استاندارد نیکون

Genuine Nikon Product

محصول غیر استاندارد شبیه سازی شده

Counterfeit Nikon Product

Image

Image

Image

Image

رنگ لوگوی نیکون و جعبه مدل اصلی با نسخه غیر استاندارد متفاوت بوده و بعضی از نسخه های غیر استاندارد هولوگرام ندارند

Color of the Nikon logo and packaging differs on Counterfeit products; Some counterfeit products do not have a hologram seal.

Image

Image

جعبه باتری Nikon EN-EL9اصلی جمله  "Made in China"را چاپ شده در کنار جعبه دارد

Genuine Nikon EN-EL9 has "Made in China" printed by the side

جعبه باتری Nikon EN-EL9غیر استاندارد جمله "Made in Japan"را چاپ شده در دیواره کناری جعبه دارد

Counterfeit Nikon EN-EL9 has "Made in Japan" printed by the side

Image

Image

نوشته قسمت جلوی باتری در نمونه غیر استاندارد کمی کج چاپ شده

Text printed on the front of counterfeit products is slightly slanted.

Image

Image

ابعاد هولوگرام نمونه غیراستاندارد با نمونه اصلی متفاوت بوده و بعلاوه فاقد 4 بریدگی نمونه اصلی است

 

The dimensions of counterfeit hologram seals differ and do not have the 4 notches.

Image

Image

ترمینالها در پشت بعضی از نمونه های غیر استاندارد طلائی شده

The terminals on the back of some counterfeit products are gold plated.

 باتری شارژی Rechargeable Li-ion Battery EN-EL9

محصول اصلی استاندارد نیکون

Genuine Nikon Product

محصول غیر استاندارد شبیه سازی شده

Counterfeit Nikon Product

Image

Image

Image

Image

برچسب پشت باتری غیر استاندارد رنگ متفاوتی داشته و بعلاوه ابعاد هولوگرام با هولوگرام نسخه اصلی فرق داشته و فاقد 4 بریدگی است

The label seal on the back of counterfeit products is dark in color. In addition, the dimensions of counterfeit hologram seals differ and do not have the 4 notches.

Image

Image

نسخه غیر استاندارد فاقد درب یا فضائی در فرورفتگی کنار ترمینال باتری است

No lid (no separate component) in the dent beside the terminals on counterfeit products.

ImageImageImage

پشت بعضی از باتریهای اصلی  Nikon EN-EL9aبه شکل بالا نشان داده شده

Some genuine Nikon EN-EL9a batteries (back surface) appear as shown above.

 


 


باتری شارژی Rechargeable Li-ion Battery EN-EL10

محصول اصلی استاندارد نیکون

Genuine Nikon Product

محصول غیر استاندارد شبیه سازی شده

Counterfeit Nikon Product

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

قسمت سفید لوگوی نیکون و طرز قرارگیری آن با نسخه اصلی متفاوت است. دقت چاپ "ENEL10"در پائین پشت باتری نیز فرق دارد

The white parts of the Nikon logo and the positioning of it differs from the real products. The visibility of "ENEL10" in the lower black portion also differs

 

Image

 

Image

قاب نقره ای دور هولوگرام

Silver backing around the holographic seal

فاقد قاب نقره ای

No silver backing

 

Image

 

Image

حاشیه نقره ای در بالا و پائین نسخه اصلی

Silver lining in upper and lower areas

فاقد حاشیه نقره ای

No silver lining

 باتری شارژی Rechargeable Li-ion Battery EN-EL11

محصول اصلی استاندارد نیکون

Genuine Nikon Product

محصول غیر استاندارد شبیه سازی شده

Counterfeit Nikon Product

Image

Image

در مدل غیر استاندارد وضوح کلمه  “ENEL11”در قسمت تاریک جعبه متفاوت است

Counterfeit product's clarity of “ENEL11” in the dark area on the front of the package differs

Image

Image

باتری اصلی Nikon EN-EL11  جمله  "Made in China"را چاپ شده در کنار دارد

Genuine Nikon EN-EL11 has "Made in China" printed by the side

باتری غیراصلی Nikon EN-EL11  جمله  "Made in Japan"را چاپ شده در کنار دارد

 

Image

Image

ابعاد هولوگرام نمونه غیراستاندارد با نمونه اصلی متفاوت بوده و بعلاوه فاقد 4 بریدگی نمونه اصلی است

Dimensions of counterfeit hologram seals differ, and counterfeit seals do not have the 4 notches.

Image

Image

هشدارها و احتیاط ها در پشت مدل غیر استاندارد باتری از فونت متفاوت ژاپنی استفاده کرده و رنگ باتری سفید شیری است.

Warnings and cautions on the backs of counterfeit batteries use a different Japanese font and positioning also differs. Color of the counterfeit battery is milky white.

لطفا در صورت تمایل به استفاده از این مقاله در پایگاه اینترنتی خود و یا جای دیگری از منبع مقاله که به شکل زیر و با همین اندازه درج نمایید:

http://www.ppec.ir/?article/9

از دوستان و همکارانی که با رعایت حق تهیه مقاله به در خواست ما توجه کرده و امکان همکاری های آینده را فراهم می کنند متشکریم.