خوش آمدید کاربر میهمان | سبد خرید | ورود به سیستم | ثبت نام

تفاوت های بین محصولات اصلی نیکون و انواع بدلی آن - باتری ها 1

باتری های و وسایل جانبی بدلی

 

با توجه به تولید غیر استاندارد باتری ، باتری پک و بعضی از وسایل جانبی نیکون و پخش آن در بازار جهانی ، کمپانی نیکون لازم دید در این رابطه توضیحات و شفاف سازی در حد امکان را ارائه دهد . این وسایل علاوه بر غیر استاندارد بودن و عدم رعایت اصول ایمنی ممکن است علاوه بر وسیله شما ، در بدترین حالت به شخص خودتان نیز آسیب رساند . نیکون صریحاً و قویاً توصیه میکند از وسایل اصلی نیکون استفاده نماید . کمپانی نیکون هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمات ناشی از استفاده ملحقات بدلی و غیر استاندارد به وسایل یا به مصرف کننده را تقبل نمی کندو وسایل صدمه دیده شامل ضمانت نیکون نخواهند بود .

لیست ضمیمه با عکس و توضیحات ، تفاوت بین باتری ها ، باتری پک ها و سایر ملحقات اصلی و بدلی را تشریح کرده و امیدوار است که این مقاله کمکی باشد در راه تهیه و استفاده از کالای اصلی نیکون .

 


 


باتری شارژی Rechargeable Li-ion Battery EN-EL14

محصول اصلی استاندارد نیکون

Genuine Nikon Product

محصول غیر استاندارد شبیه سازی شده

Counterfeit Nikon Product

Genuine EN-EL14

Counterfeit EN-EL14

لطفا" توجه کنید که تفاوتهای مشاهده شده در باتری EN-EL14 عبارتند از:

1-    فونت بکار رفته در اطلاعات پشت باتری  و لوگوی نیکون با کالای اصلی متفاوت است.

2-    فضای خالی بالای باتری بیشتر از کالای اصلی است.

Kindly take note of the following differences found in the counterfeit EN-EL14:

1.     The fonts used for the Nikon logo and information of the battery is different from the genuine battery 

2.     The space between the top of the battery is wider than that of the genuine battery 

Genuine EN-EL14

Image

لطفا تفاوتهای زیر را نیز در باتریهای EN-EL14  در نظر داشته باشید

1.       علائم چینی هشدار دهنده خطر با باتری اصلی متفاوت است.

2.       فونت های بکار رفته در جملات (با زیر خط قرمز مشخص شده) با باتری اصلی تفاوت دارد.

3.       دو لوگوی سمت چپ باتری با نمونه اصلی فرق دارد.

4.       طرح هولوگرام با طرح هولوگرام اصلی متفاوت است.

Kindly take note of the following differences found in the counterfeit EN-EL14:

1.     The chinese character used to represent "danger" is different from the genuine battery 

2.     The fonts used for the words, and information indicated (as underlined in red) are different from the genuine battery

3.     The two logos located on the left of the battery are different from the genuine battery

4.     The hologram sticker design is different from the genuine battery

Genuine EN-EL14

Image

تفاوت مشاهده شده در بالای باتریEN-EL14  عبارتست از:

1-    یک سری شماره و حروف در بالای باتری غیر استاندارد هست که در باتری اصلی نیست.

Kindly take note of the following differences found in the counterfeit EN-EL14:

1-There are alphabets and numbers indicated on the top of the battery which is not found on the genuine battery

باتری شارژی Rechargeable Li-ion Battery EN-EL20

 

محصول اصلی استاندارد نیکون

Genuine Nikon Product

محصول غیر استاندارد شبیه سازی شده

Counterfeit Nikon Product

 

 

Genuine EN-EL20

Counterfeit EN-EL20

لطفا" توجه کنید که تفاوتهای مشاهده شده در باتری EN-EL20عبارتند از:

1-     کارآکتر یا حرف ژاپنی بکار رفته در پشت باتری باید  " "باشد و نه  " "

2-     علامت دستوری بکار رفته در جمله باید نقطه ""باشد و نه علامت کاما  " , "

3-     فونت لوگوی نیکون در محصول غیر استاندارد لاغرتر از فونت واقعی محصول اصلی است.

4-     یک لایه  در نزدیکی لبه های باتری غیر استاندارد وجود ندارد.

5-     در سطح جلوئی باتری حرف توخالی Oبزرگتر و گردتر از نمونه اصلی آن است.

1.     The Japanese character should be " で" instead of " て" on the back of the battery

2.     The punctuation in the sentence should be a full-stop"。", and not a comma " , "

3.     The font of the "Nikon" logo in the counterfeit battery is thinner compared to the logo of the genuine battery.

4.     There is a missing layer near the edges of the counterfeit battery.

5.     On the front side of the battery, the hollow of the alphabet "O" is bigger compared to the one found in the genuine battery. In addition, the words "Lithium Ion" is merged as one word in the counterfeit battery.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محصول اصلی استاندارد نیکون

Genuine Nikon Product

محصول غیر استاندارد شبیه سازی شده

Counterfeit Nikon Product

Genuine EN-EL20

Counterfeit EN-EL20

لطفا" توجه کنید که تفاوتهای مشاهده شده در باتری EN-EL20عبارتند از:

6-       کارآکتر یا حرف ژاپنی بکار رفته در پشت باتری باید  " "باشد و نه  " "

7-       علامت دستوری بکار رفته در جمله باید نقطه ""باشد و نه علامت کاما  " , "

8-       فونت لوگوی نیکون در محصول غیر استاندارد لاغرتر از فونت واقعی محصول اصلی است.

9-       یک لایه  در نزدیکی لبه های باتری غیر استاندارد وجود ندارد.

10-   در سطح جلوئی باتری حرف توخالی Oبزرگتر و گردتر از نمونه اصلی آن است.

  1. The Japanese character should be " で" instead of " て" on the back of the battery
  2. The punctuation in the sentence should be a full-stop"。", and not a comma " , "
  3. The font of the "Nikon" logo in the counterfeit battery is thinner compared to the logo of the genuine battery.
  4. There is a missing layer near the edges of the counterfeit battery.
  5. On the front side of the battery, the hollow of the alphabet "O" is bigger compared to the one found in the genuine battery. In addition, the words "Lithium Ion" is merged as one word in the counterfeit battery.

 باتری شارژی  Rechargeable Li-ion Battery EN-EL1

محصول اصلی استاندارد نیکون

Genuine Nikon Product

محصول غیر استاندارد شبیه سازی شده

Counterfeit Nikon Product

 

Image

 

 

Image

برچسب روی نمونه اصلی خوانده میشود:"NIKON CORP. MADE IN JAPAN".

The label on the genuine battery reads "NIKON CORP. MADE IN JAPAN".

برچسب روی مدل غیر اصلی خوانده میشود: "NIKON COM, PADE IN JAPAN".

Counterfeit battery reads "NIKON COM, PADE IN JAPAN".

 

Image

 

Image

در برچسب هشدار نمونه غیر استاندارد حرف ژاپنی Image بصورت  Image چاپ شده است.

In the CAUTION label of the counterfeit battery, the Japanese character Imageis printed as Image.

 

Image

 

Image

کلمات چاپ شده روی برچسب واضح هستند

The words printed on the label are clear.

حروف چاپ شده روی برچسب کمی محو هستند

The words printed on the label are blur.

 

Image

 

Image

بر روی برچسب احتیاط نسخه غیر اصلی حروف ژاپنی Image به اشتباه به شکل Image چاپ شده است.

On the CAUTION label of the counterfeit battery, the Japanese characters Imageare printed as Image, and some of the Kanji (traditional Chinese) characters are printed as simplified Chinese characters.

 

Image

 

Image

حروف چینی مدل اصلی

On the genuine battery, Kanji (Chinese) characters are printed in traditional Chinese.

حروف چینی مدل غیر اصلی

On the counterfeit battery, Kanji (Chinese) characters are printed in simplified Chinese.

 توجه: در زیر 5 نوع از باتریهای اصلی EN-EL1را مشاهده میکنید

Note:The following five types of Nikon original EN-EL1 batteries are available.

Image

Image

Image

Image

(No frame around recycling symbol)

Image

هیچ قابی علامت حفظ محیط زیست را در بر نمیگیرد

(No frame around recycling symbol)

 


باتری شارژی  Rechargeable Li-ion Battery EN-EL2

محصول اصلی استاندارد نیکون

Genuine Nikon Product

محصول غیر استاندارد شبیه سازی شده

Counterfeit Nikon Product

 

Image

 

Image

کلمه  "Nikon"و  "1000mAh"روی باتری چاپ شده

"Nikon" and "1000mAh" is printed on the battery.

در مدل غیر استاندارد جمله   "EN-EL2"بجای  "Nikon"چاپ شده و از "1000mAh"خبری نیست.

Counterfeit battery has “EN-EL2” printed instead of “Nikon”, and “1000mAh” is missing.

 توجه: سه نوع باتری اصلی  EN-EL2که در زیر آمده تولید میشود.

Note:The following three types of Nikon original EN-EL2 batteries are available.

Image

Image

Image

 


باتری شارژی  Rechargeable Li-ion Battery EN-EL3

محصول اصلی استاندارد نیکون

Genuine Nikon Product

محصول غیر استاندارد شبیه سازی شده

Counterfeit Nikon Product

 

Image

 

Image

مدل غیر استاندارد جمله چاپ شده : "Nikon Li-ion Battery Pack"را ندارد

The Counterfeit battery does not have "Nikon Li-ion Battery Pack" printed on it.

 

Image

 

Image

در مدل غیر استاندارد حرف ژاپنی Image بصورت اشتباه Image چاپ شده.

On the Counterfeit battery, the Japanese character Imageis printed as Image.

 توجه: بعضی از باتریهای اصلی   EN-EL3   هم در چین تولید میشوند و  جمله     “MADE IN CHINA”.را دارند.

Note:Some original Nikon Rechargeable Li-ion Batteries EN-EL3 batteries are also “MADE IN CHINA”.

Image

 

لطفا در صورت تمایل به استفاده از این مقاله در پایگاه اینترنتی خود و یا جای دیگری از منبع مقاله که به شکل زیر و با همین اندازه درج نمایید:

http://www.ppec.ir/?article/9

از دوستان و همکارانی که با رعایت حق تهیه مقاله به در خواست ما توجه کرده و امکان همکاری های آینده را فراهم می کنند متشکریم.