خوش آمدید کاربر میهمان | سبد خرید | ورود به سیستم | ثبت نام

تفاوت های بین محصولات اصلی نیکون و انواع بدلی آن - باتری پک ها و آداپتور های برق

تفاوت های بین محصولات اصلی نیکون و انواع بدلی آن

باتری پک ها و آداپتور های برق

 

با توجه به تولید غیر استاندارد باتری ، باتری پک و بعضی از وسایل جانبی نیکون و پخش آن در بازار جهانی ، کمپانی نیکون لازم دید در این رابطه توضیحات و شفاف سازی در حد امکان را ارائه دهد . این وسایل علاوه بر غیر استاندارد بودن و عدم رعایت اصول ایمنی ممکن است علاوه بر وسیله شما ، در بدترین حالت به شخص خودتان نیز آسیب رساند . نیکون صریحاً و قویاً توصیه میکند از وسایل اصلی نیکون استفاده نماید . کمپانی نیکون هیچگونه مسئولیتی در قبال صدمات ناشی از استفاده ملحقات بدلی و غیر استاندارد به وسایل یا به مصرف کننده را تقبل نمی کندو وسایل صدمه دیده شامل ضمانت نیکون نخواهند بود .

لیست ضمیمه با عکس و توضیحات ، تفاوت بین باتری ها ، باتری پک ها و سایر ملحقات اصلی و بدلی را تشریح کرده و امیدوار است که این مقاله کمکی باشد در راه تهیه و استفاده از کالای اصلی نیکون .

 


باتری پک Multi-Power Battery Pack MB-D11

محصول اصلی استاندارد نیکون

Genuine Nikon Product

محصول غیر استاندارد شبیه سازی شده

Counterfeit Nikon Product

Image

Image

محصول غیر استاندارد از پلاستیک ساخته و در نتیجه سبک تر است. پوشش قسمت اتصال نیز از پلاستیک شفاف است

The counterfeit product is made of plastic and therefore lighter in weight. The contact cap is clear.

Image

Image

نمای دکمه عکسبرداری در حالت عمودی در نسخه غیر استاندارد براق است ولی نسخه اصلی مات است.

The finish on the AE-L/AF-L button for vertical shooting is shiny.

Image

Image

نمای دکمه عکسبرداری در حالت عمودی در نسخه غیر استاندارد براق است ولی نسخه اصلی مات است و جایگیری Lدر کنترل قفل نیز متفاوت است.

The finish on the shutter-release button for vertical shooting is shiny, and positioning of the “L” on the control lock differs.

Image

Image

مدل غیر استاندارد فاقد پوشش ضد رطوبت در قسمت باز شدن درب محفظه باتری است ولی مدل اصلی آن را دارد.

 

There is no water-resistant seal around the battery chamber opening.

Image

Image

شکل و پرداخت اهرم درب محفظه باتری  در باتری پک  MS-D11ENکه برای باتریهای  EN-EL15  بکار میرود با نسخه اصلی تفاوت مشهود دارد

The shape and finish of the battery-chamber latch on the MS-D11EN battery holder for EN-EL15 batteries differ.

Image

Image

در نسخه غیر استاندارد هیچ چاپی برروی پلیت نام در باتری پک  MS-D11ENانجام نگرفته.

Nothing is imprinted on the name plate on the MS-D11EN battery holder for EN-EL15 batteries.

Image

Image

قرارگیری نشان دهنده  باتری قلمی در MS-D11 holderدر نمونه اصلی و غیر استاندارد فرق دارند.

Positioning of the imprinted battery orientation indicators on the MS-D11 holder for AA batteries differs.

Image

Image

شکل و پرداخت محفظه باتری های قلمی با هم متفاوت اند.

The shape and finish of the battery-chamber latch on the MS-D11 holder for AA batteries differ.

Image

Image

شکل اتصال  قطب مثبت  (3)برروی  MS-D11 holder  برای باتری های قلمی بین نسخه اصلی و نسخه غیر استاندارد متفاوت است.

The shape of the positive contacts (3) on the MS-D11 holder for AA batteries differs.

Image

Image

بر روی پلیت اسم نسخه غیر استاندارد چیزی چاپ نشده بعلاوه دارای سه عدد پیچ هم هست.

Nothing is imprinted on the name plate on the MS-D11 holder for AA batteries. There are also 3 superfluous screws on the counterfeit product. باتری پک Multi-Power Battery Pack MB-D10

محصول اصلی استاندارد نیکون

Genuine Nikon Product

محصول غیر استاندارد شبیه سازی شده

Counterfeit Nikon Product

Image

Image

محصول غیر استاندارد از پلاستیک ساخته و در نتیجه سبک تر است. پرداخت سطح نیز بین دو مدل متفاوت بوده و گریپ غیر استاندارد یک پیچ اضافه دارد که در مدل اصلی نیست.پوشش محافظ کنتاکت ها نیز متفاوت است.

 

The counterfeit product is made of plastic and therefore lighter in weight. The surface finish differs as well. In addition, the counterfeit battery grip has an extra screw which is not found on the genuine battery grip. The contact cap used for protecting the signal contacts and power terminals differs as well.

Image

Image

داخل محفظه باتری در مدل غیر استاندارد جهت تقویت بصورت شیاردار ساخته شده در حالیکه مدل اصلی فاقد آن است

There is ribbing, thought to provide reinforcement, inside the counterfeit model's battery chamber, which is not found in the genuine Nikon model.

Image

Image

مدل غیر استاندارد فاقد پوشش ضد رطوبت در قسمت باز شدن درب محفظه باتری است ولی مدل اصلی آن را دارد.

The counterfeit model does not have a water-resistant seal around the opening of the battery chamber, which is found on the genuine Nikon model.

Image

Image

وقتی نگهدارنده باتری  MS-D1ENبرداشته شده و  باتری پک  MB-D10وارونه نگهداشته شود پیچ های مدل غیر استاندارد مشکی دیده میشوند در حالیکه در مدل اصلی هم پلیت و هم پیچ ها نقره ای هستند.

The screws on the plate visible when the MS-D1EN battery holder is removed, and the MB-D10 held upside down, are black in color on the counterfeit model and silver in color on the genuine Nikon model.

Image

Image

شکل ترمینال های اتصال در دو مدل  اصلی و غیر اصلی متفاوت اند.

The shape of the power terminals differ between the genuine model and counterfeit model. 

Image

Image

جمله  "BPL-EL3e Made in China"  در مدل غیر استاندارد برجسته بر روی  نگهدارنده باتری  EN-EL3eچاپ شده ولی در مدل اصلی  جمله  "Nikon MS-D10EN"  برجسته چاپ شده است

"BPL-EL3e Made in China" is imprinted on the EN-EL3e holder for the counterfeit product. "Nikon MS-D10EN" is imprinted on the genuine Nikon product. 

 کنترل از دور (ریموت کنترل) Wireless Remote Control ML-L

محصول اصلی استاندارد نیکون

Genuine Nikon Product

محصول غیر استاندارد شبیه سازی شده

Counterfeit Nikon Product

 

Image

 

Image

سطح برآمده اطراف دکمه شاتر کاملا مشخص است

Raised surface around the shutter-release button is defined.

سطح برآمده اطراف دکمه شاتر در مدل غیر استاندارد مشخص نبوده و رنگ آن نیز از مدل اصلی متفاوت است.

Raised surface around the shutter-release button is not as defined and the colour differs from the genuine product.

 

Image

 

Image

جمله  "Made in China"

"Made in China" seal.

فاقد جمله  "Made in China"

 

No "Made in China" seal.

 باتری شارژر  Battery Charger MH-18

محصول اصلی استاندارد نیکون

Genuine Nikon Product

محصول غیر استاندارد شبیه سازی شده

Counterfeit Nikon Product

 

Image

 

Image

در مدل غیر استاندارد جمله QUICK CHARGER MH-18و فونت نیکون هم فرق دارد و....

Counterfeit product (QUICK CHARGER MH-18 is not printed, font type for the Nikon logo differs, etc.)

 

Image

 

Image

پیچ مدل غیر استاندارد متفاوت است

Counterfeit product (screws differ)

 


 


 باتری شارژر Battery Charger MH-63

محصول اصلی استاندارد نیکون

Genuine Nikon Product

محصول غیر استاندارد شبیه سازی شده

Counterfeit Nikon Product

 

Image

 

Image

رنگ لامپ شارژر در حالت خاموش فرق داشته و فونت و اندازه آن که بر روی شارژر حک شده با مدل اصلی متفاوت است.

Counterfeit product (color of the CHARGE lamp when it is off differs, font type and size used for engraved letters including Nikon logo differ, etc.)

 

Image

 

Image

در مدل غیر استاندارد قسمت مشکی برچسب پائین صفحه تیره تر است

Counterfeit product (black color of the label on the bottom surface appears darker)

 باتری شارژر Battery Charger MH-53

محصول اصلی استاندارد نیکون

Genuine Nikon Product

محصول غیر استاندارد شبیه سازی شده

Counterfeit Nikon Product

 

Image

 

Image

رنگ و اندازه فونت "Nikon"متفاوت است کلمه   "ION"روی شارژر چاپ شده

The color and size of the font for "Nikon" is different. "ION" is printed on the charger.

رنگ و اندازه فونت "Nikon"متفاوت است و کلمه  "IOM"به جای کلمه  "ION"روی شارژر چاپ شده

The color and size of the font for "Nikon" is different. "IOM" is printed on the charger instead of "ION".

 

Image

 

Image

رنگ واندازه فونت  Nikonفرق دارد وجمله ."Made in China"بر مدل اصلی چاپ شده

The color and size of the font for "Nikon" is

different."Made in China" is printed on the genuine battery.

رنگ و اندازه فونت  Nikonفرق دارد و جمله ."Made in Japan"بر مدل غیر اصلی چاپ شده

The color and size of the font for "Nikon" is different. "Made in Japan" is printed on the Counterfeit battery.

  آداپتور اتصال مستقیم به برق AC Adapter EH-5

محصول اصلی استاندارد نیکون

Genuine Nikon Product

محصول غیر استاندارد شبیه سازی شده

Counterfeit Nikon Product

 

Image

 

Image

نام  "Nikon"بر روی درب جعبه چاپ نشده و "EH-5"در کنار جعبه چاپ شده

"Nikon" is not printed on the flap and "EH-5" is printed on the sides of the box.

نام  "Nikon"بر روی درب جعبه چاپ شده و "EH-5"در کنار جعبه چاپ نشده

 

"Nikon" is printed on the flap and "EH-5" is no

t printed on the sides of the box.

 

Image

 

Image

اندازه ها متفاوت است و لوگوی نیکون بر روی مدل غیر استاندارد چاپ شده

Dimensions are different and "Nikon" is printed on the Counterfeit adapter.

 

Image

 

Image

Dimensions are different. The Counterfeit adapter is smaller.

 


آداپتور اتصال مستقیم به برق   AC Adapter EH-55, EH-58

تصاویر زیر نشان دهنده مدل های غیر استاندارد اتصال مستقیم به برق است.

نیکون  مدلی به شماره EH-55 and EH-58تولید نکرده است
Nikon has not produced any AC Adapters with model numbers EH-55 and EH-58. The images below illustrate how the counterfeit products look like:

EH-55

Image

Image

 

Image

 


EH-58

Image

Image

 

Image

 

لطفا در صورت تمایل به استفاده از این مقاله در پایگاه اینترنتی خود و یا جای دیگری از منبع مقاله که به شکل زیر و با همین اندازه درج نمایید:

http://www.ppec.ir/?article/26

از دوستان و همکارانی که با رعایت حق تهیه مقاله به در خواست ما توجه کرده و امکان همکاری های آینده را فراهم می کنند متشکریم.